AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA EK DERS KARŞILIĞI ÇALIŞAN PERSONEL ÇÖZÜM İSTİYORLAR.

ozel_haberAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Ek Ders karşılığı çalışan personel, diğer bakanlık ve başkanlıklardan aynı statüde çalışan personele kanun ve yönetmeliklerle verilen hakları kendilerine de verilmesini haklı olarak talep etmektedirler. Yazımız ekinde bu personelin taleplerini dile getiren ve tamamı bu personellere ait olan bir yazıyı yayınlıyoruz. ASPB ında çalışan, kadrolu öğretmen ve çocuk eğiticileri kadar sorumlu ve iş yükü bakımından aynı şartlarda olan, son derece özveriyle çalışan

 

    bu personellerin ücret ve diğer sosyal hakları ile ilgili haksızlığın biran önce giderilmesi umuduyla sözü kendilerine bırakıyoruz.

 

                                              AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Ek Ders ücreti karşılığında çalışmaktayız. Kurumlarımızda kadrolu öğretmenlerle aynı iş ve işleyişe hakim bir iş gücü üstlenmiş bulunuyoruz. Buna karşılık kadrolu öğretmenlerden sadece iş yükünde aynı şartlarda eşit olup diğer şartlar(gerek maddi gerekse sosyal güvenceler)açısından herhangi bir yaptırıma veya sosyal bir güvenceye sahip değiliz. Diğer Bakanlıklarda bizim gibi ek dersli çalışan personellere bizim sizden istediğimiz tüm haklar verilmesine rağmen bizim bakanlığımızda herhangi bir iyileştirmeye gidilmemiştir. Diğer Bakanlıkların personeline verilen hakların bize de verilmesini talep ediyoruz. Bilgilerinize arz ederiz.

 

Diğer Bakanlık ve Başkanlıkların yaptıkları iyileştirmeler.

1.SHÇEK İşaret Dili Tercüman alımı

2.DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’nın Fahri ve Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların, Kur’an Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması

3. DANIŞTAY'A sözleşmeli personel alınırken sadece sözlü sınav  uygulanacak

4. BASIN YAYIN ENFORMASYON’a personel alımında istisnai düzenleme yoluyla basın yayına 3 dil dışında personel alınırken, KPSS olmadan, yazılı ve sözlü sınavla personel alınabilecek
5. SAĞLIK BAKANLIĞI’nın kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamı başlıklı kadrolu eleman alımı

6. KIZILAY ÇALIŞANLARINA (KPSS PUANSIZ , SINAVSIZ) KADRO VERİLDİ. 
Kızılaya ait bazı hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle çalışanlar da devlet memuru statüsüne geçecek.


7.YENİ TORBA YASADA YAYINLANAN MADDE(DİYANET)

SHÇEK 81 ADET İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALIMI

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı birimlerinde İşaret Dili Tercümanı olarak görevlendirilmek üzere sözlü sınav ile 81 adet personel alınacaktır. Başvurular 4 Haziran – 15 Haziran 2007 arasında yapılacaktır.

T.C.Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere sözlü sınav ile 81 adetsözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan: İşaret Dili Tercümanı
Adedi: 81
Teşkilatı: Taşra
Birim: 81 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti: 1.055,82 YTL; 918,05 YTL
Nitelikleri: En az lise mezunu olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli belge veya sertifikaya sahip olmak.
a) Fakülte veya Yüksekokul mezunu olanlar
b) Lise mezunu olanlar
BAŞVURU ŞARTLARI
1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,
2 - Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya 31.12.2007 tarihine kadar ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3 – Adayların her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları.
4 –Tercümanlık yapacak seviyede Türk İşaret Dili'ni bilmek. 
5 – İlgililer sosyal güvenlik yönüyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacaklardır.
6 - Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvuruların tespiti halinde müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılanlar iptal edilir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Diploma Örneği, (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK tarafından verilen "Denklik Belgesi") (Noter Tasdikli)
2. İkametgâh belgesi (Muhtar onaylı),
3. Nüfus cüzdanı sureti (Noter tasdikli veya Muhtar onaylı), 
4. 6 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,
5. Adli sicil kaydı,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden "son altı ay içinde" alınmış sağlık kurulu raporu. (sınavı kazananlar tarafından, sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde idareye verilecektir.)
7. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya 31.12.2007 tarihine kadar ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
8. Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulunca onaylı tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösterir geçerli belge veya sertifika (*),
9. El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,
10. Varsa KPSS Sonuç Belgesi,
11. SHÇEK Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından temin edilerek doldurulacak iş talep formu.
SINAV TAKVİMİ
1- Başvuru Tarihi: 04 Haziran 2007 – 15 Haziran 2007 Bu tarihten sonra veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru Yeri: SHÇEK Genel Müdürlüğü Anafartalar Caddesi No: 70 Ulus/Ankara 
3- Sözlü Sınav Tarihi: 23-24 Haziran 2007
4- Sözlü Sınav Yeri: SHÇEK Genel Müdürlüğü Anafartalar Caddesi No: 70 Ulus/Ankara
(*) Not: Adayların mevcut işaret dilini bildiğini gösteren belge veya sertifikalarını onaylatmak üzere30.04.2007 – 11 Mayıs 2007 tarihleri arasında Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu'na (Adres: Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA) şahsen müracaatları gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılmasına ilişkin ayrıntılı açıklama 30.04.2007 tarihinden itibaren Türk Dil Kurumu Başkanlığı'nın www.tdk.gov.tr) web adresinde yayınlanacaktır.Not: Bu ilan 12 Nisan 2007 tarih ve 26491 sayılı Resmi Gazete ile 12 Nisan 2007 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanmıştır

FAHRİ VE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREV YAPANLARIN, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KADROLARINA ATANMASI

Tarih: 06.10.2011

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 653 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin 13 ncü Maddesi İle Eklenen Geçici 17 İnci Maddesi Gereğince, Fahri Olarak Veya Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların, Kur’an Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanmasına Dair Usul Ve Esaslar,aşağıya.çıkarılmıştır.Buna,göre;
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü Maddesi ile eklenen geçici 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim-öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği.tarihten.itibaren.üçay.içinde.müracaat.edenlerden;

1- Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 17.12.2011 tarihine kadar toplam beş yıl (8 aylık beş eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulunanlar ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulananlar 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici17’nci.maddesinin(a)bendi.uyarınca.doğrudan,

2- 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde; Başkanlıkça belirlenen aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde,Kur’ankursu,öğreticiliği,kadrolarına,atanabileceklerdir. 
Bu itibarla; 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamına giren ve başvuru şartlarını taşıyanlar, gerekli belgelerle birlikte en son görev yaptığı il müftülüğüne en geç 17/12/20011 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen müracaat edeceklerdir. Aynı geçici maddenin (b) bendine göre yapılacak mesleki yeterlik sınavı ile ilgili duyurular daha sonra ilan edilecektir. Geçici 17 inci maddenin (a) ve (b) bendi kapsamına girenlerin Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanma işlemleri, aynı geçici maddenin (b) bendi gereğince mesleki yeterlik sınavına tabi tutulacakların sınava alınması ve yapılacak sınavın sonuçlanmasından,sonra,yapılacaktır. 
A-BaşvuruŞartları
1.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak.Nitelik” şartını taşımak.
3.EnazİmamHatipLisesimezunuolmak.
4.Halen kadrolu Kuran Kursu öğreticisi olarak çalışıyor olmamak.
5. Fahri veya ek ders ücreti karşılığında yapılan görev süresi ve yeterlik ile ilgili aşağıda yer alan şartları ve.özellikleri,taşımak:
a)Doğrudan Sınavsız Atanabilecekler İçin Görev Süresi ve Yeterlik 
1.
Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 8 aylık bir eğitim -  öğretim dönemi içinde Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 17.12.2011 tarihine kadar toplam beş yıl (8 aylık beş eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak. (2004, 2005, 2006, 2009, 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olup, yeterlik belgesialmışolmak.)
2. Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 8 aylık bir eğitim -  öğretim dönemi içinde Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak. (2004, 2005, 2006, 2009, 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olup, yeterlik belgesi almış olmak.) 
b) Açılacak Mesleki Yeterlik Sınavında Başarılı Olmaları Halinde Atanabilecekler İçin Görev Süresi ve Yeterlik
Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 8 aylık bir eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında 01.01.2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla görev yaptığı halde Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesi olmayanlar, 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde  atama kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.
c)SürelerinHesaplanması
Bir yıllık (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) sürenin hesaplanmasında, fahri veya ek ders ücreti karşılığı çalışan öğreticinin, valilik veya kaymakamlık onayı ile göreve başladığı tarih ve görevden ayrıldığı tarih esas alınır. Halen fahri veya ek ders ücreti karşılığı çalışmakta olanların görev sürelerinin hesaplanmasında 17.12.2011 tarihine kadar olan süreler de dikkate alınır. Sürelerin hesaplanmasında, görevlendirme onayının başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri de dâhildir.
Hafızlık eğitim-öğretiminin verildiği Kur’an kurslarında eğitim - öğretim dönemi olan ekim ayının ilk haftası ile mayıs ayının son haftasından sonraki dönemlerde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapanların artan süreleri, sonraki sürelere ilave edilecektir.

B-BaşvuruİçinGerekliBelgeler

1.T.C.KimliknumaralıKimlikBelgesi,
2.ÖğrenimdurumlarınıgösterirMezuniyetBelgesi, 
3.Fahri veya ek ders ücret karşılığı görev sürelerini gösterir Valilik veya Kaymakamlık onay sureti ile Hizmet Cetveli,
4.SabıkaKayıtbelgesi, 
5.SağlıkRaporu,
6.Hafızlıkbelgesi(Hafızolduğunubeyanedenleriçin) 
7.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapanlardan kurumlarınca çalıştıklarına dair belge.
633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen geçici 17 inci maddesinin (a) bendi kapsamına girerek doğrudan atanabilecekler ile aynı geçici maddenin (b) bendi kapsamına girerek mesleki yeterlik sınavına tabi tutulacaklar, görev sürelerini gösterir Valilik/Kaymakamlık onay suretleri ile birlikte hizmet cetvellerini fahri veya ek ders ücreti karşılığı görev yaptıkları il ve ilçe müftülüklerinden onaylatarak kendileri temin edeceklerdir. Hizmet cetvelleri ile valilik/kaymakamlık onay suretleri ikişer nüsha halinde alınacak; birer nüshası başvuru esnasında başvuruda bulunduğu il müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memura teslim edilecek, diğer nüshalar ise atama olması halinde atamasının yapıldığı il müftülüğüne teslim edilecektir. Yetkili memurlarca incelenen diğer evraklar adaya iade edilecek, sadece Valilik/Kaymakamlık onay suretleri ile hizmet cetvelinin birer nüshası yetkilimemurdakalacaktır.
C-BaşvuruŞekli
1-Başvuruİşlemleri
a)
Yukarıdaki şartları taşıyanlar, en geç 17.12.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar, bu duyurunun “B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler” bölümünde sayılan belgelerle birlikte en son görev yaptığı il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. İstenen belgeleri ibraz etmeyen veya belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları alınmayacaktır.
b) il müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar adayın bilgilerini sisteme girdikten (adayın birden fazla hizmet belgesi varsa hizmet sürelerinin birleştirilerek doğru bir şekilde girilmesinden) sonra başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacaktır.
c) İmzalanan başvuru formlarının bir nüshası yetkili memurda kalacak, bir nüshası da müracaat için ibraz ettiği diğer belgelerle birlikte başvuru sahibine teslim edilecektir. Yetkili memurlar tarafından alınan imzalı başvuru formu ve bu forma eklenen müracaat sahibinin valilik/ kaymakamlık onay sureti ile hizmet cetveli, müftülüktekidosyadamuhafazaedilecektir.
d) Yetkili memurlar; başvuru yapanların bilgilerinde bir değişiklik olması halinde 17.12.2011 tarihine kadar ilgili web programı aracılığı ile gerekli değişiklikleri yapabilecektir.
e) 17.12.2011 tarihinden sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun değişiklik yapılmayacaktır.
f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 17.12.2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
g) İnternetortamındanbireyselbaşvurualınmayacaktır.
2-BaşvuruSonrasıİşlemler
a)
17.12.2011 tarihi mesai saati sonunda başvuruların tamamlanmasının ardından müracaatı müftülüklerce alınmış ve onaylanmış adaylardan 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen geçici 17 inci maddesinin (b) bendine göre 01.01.2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl (bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına alınacaktır. 
b) Mesleki yeterlik sınavının tarihi, yeri vb. hususlara ilişkin duyurular daha sonra ilan edilecektir.
c) Mesleki yeterlik sınavından başarılı olan adaylar ile doğrudan atanmaya hak kazanan adayların yerleştirme işlemleri Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.diyanet.gov.tr internet adresinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında ilan edilecek yerleştirme kriterleri ve adayların il tercihlerine göre bilgisayar ortamındayapılacaktır.                                                                                                                             d) Söz konusu KanunHükmünde Kararname kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili başvurular ile atama öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olanlar görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecek ve haklarındayasalişlembaşlatılacaktır.
e) Bu duyurudaki şartlar, 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan iş ve işlemler ile ilgilidir. Bundan sonraki personel alımları için müktesep hak teşkil etmez.
f) Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının (www.diyanet.gov.tr) internet sitesinde ve aynı sitedeki “PersonelHizmetleri”sayfasındaduyurulacaktır.
7) 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Başkanlığımızın (www.diyanet.gov.tr) internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

 

1000 ADET SÖZLEŞMELİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALINACAK

İlgili hüküm şu şekildedir:

"MADDE 13 – 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1000 adete kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir"


AÇIKLAMA

1- 17 Eylül 2012 tarihine kadar, 1000 adet sözleşmeli imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır. KPSS şartı konulmamıştır. Sadece mesleki uygulamalı sınav yapılacaktır.

2-     Mesleki uygulamalı sınavın detayları yönetmelikle belirlenecektir.


FAHRiLERE KADRO
İlgili hüküm şu şekildedir:

"GEÇİCİ MADDE 17 – Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;
a) Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan,                                                                                                                  b) 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde,
Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilirler. Bunlar, Başkanlıkça ilan edilen yerlere yerleştirilir. Hizmet sürelerinin hesabında müracaat süresinin son günü esas alınır.
Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir"

AÇIKLAMA

1- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kurslarında çalışmış olmak gerekmektedir.

2- Valilik veya kaymakamlık onayı ile fahri olarak veya ek ders ücreti ile çalışmış olmak gerekmektedir.

3- 17 Eylül'den itibaren 3 ay içinde başvuru yapmak gerekmektedir.

4- Yeterlik belgesi olanlardan toplam 5 yıl hizmeti olanlar veya 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan memur kadrosuna atanacak. 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunmakla birlikte yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde kadroya atanacaktır.

DANIŞTAY'A SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINIRKEN SÖZLÜ SINAV      UYGULANACAK
İLGİLİ HÜKÜM
MADDE 1 -6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan "maddesindeki" ibaresi "maddesindeki, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki" şeklinde değiştirilmiştir. 
AÇIKLAMA
Bu hükmün değişiklik yaptığı madde şu şekildedir: "(Ek: 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete) Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir."
Fıkra metnine ekleme yapılmış ve Danıştay'a sözleşmeli personel alımında Danıştay Kanununun 12. maddesinin esas alınması istenmiştir. Bu maddede şu hüküm yer almaktadır: "2. Birinci fıkrada belirtilen memurlar naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınava girmiş olanlar arasından, Genel Sekreterin görevlendireceği genel sekreter yardımcısının başkanlığında, iki tetkik hâkiminden oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Sekreterin teklifi üzerine Danıştay Başkanınca atanırlar."
BASIN YAYIN ENFORMASYONA PERSONEL ALIMINDA İSTİSNAİ DÜZENLEME
Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere personel alınırken

1- en az lisans eğitimi almış olmak;

2- en az (B) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak;

3- KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yer almayan diller için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak gerekmektedir. 
BASIN YAYINA 3 DİL DIŞINDA PERSONEL ALINIRKEN, KPSS OLMADAN, YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLA PERSONEL ALINABİLECEK
Ayrıca şu hüküm esaslara eklenmiştir: "Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındakidillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30'u geçmemek üzere Basın-Enformasyon Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."
Bu düzenleme, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman alınırken uygulanacaktır. Sayısı 30'u geçmeyecektir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.TSH.0.20.00.01

Konu :Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamı

İlgi: Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarihli ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca; 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Maliye Bakanlığının ilgi yazısı doğrultusunda kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmek üzere İlinize ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyon tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

5258 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde, ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuran kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurularının kabul edilerek sözleşme imzalanması hususunda;

1-Söz konusu pozisyonlara; a)Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının  ebelik,  hemşirelik,   sağlık  memuru  (toplum   sağlığı),   acil  tıp  teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

b)Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

2-    Başvuru için ilinizde ikâmet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3-    Başvuru tarihi itibariyle üç ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır.

4-    Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

-   T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

-   Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti,

-   İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,

Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve üç ay öncesine kadar
başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe ile

- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır. Kişiye ait bu belgelere ek olarak;

İlinizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile
çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır.

5-  Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı
sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğünüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi
imzalayacaktır.

6- Başvuruya ilişkin usul ve esaslar, Müdürlüğünüz ve Bakanlığımız internet
sayfalarında ilan edilecektir. Müdürlük internet sayfasındaki ilanda ayrıca; ilan tarihi itibariyle
yanında sözleşmeli aile sağlığı elemanı bulunmayan aile hekimlerinin isimleri, aile hekimliği
birim kodları, çalıştıkları aile sağlığı merkezlerinin isimleri, irtibat telefon numaraları ve
adresleri bulunacaktır.

7-  Her başvuru dosyasına Müdürlüğünüzden resmi evrak numarası verilecek olup ekte
yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde evrak
giriş numarasına göre işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı
beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa
feshedilecektir.

8 – Aile sağlığı elemanları, Müdürlüğünüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin; teorik ve uygulamalı dersler, eğitimciler, eğitim yeri v.b tüm iş ve işlemler Müdürlüğünüzce ve Müdürlüğünüz imkânlarıyla gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Turan BUZGAN

Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

ÖSYM'YE ALINACAK PERSONEL SAYISI 60'A ÇIKARILDI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda Geçici Madde 10 şu şekildedir:
" Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı 20’yi geçmemek kaydıyla ek 2 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir."
5 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile buradaki 20 sayısı 60'a çıkarılmıştır. Buna göre ÖSYM, KPSS sınav şartının da yer aldığı ek-2. maddeye tabi olmadan 60 sözleşmeli personel alabilecektir. Bu personel alımına dair usul ve esasları YÖK belirleyecektir.

 

KIZILAY ÇALIŞANLARINA (KPSS PUANSIZ , SINAVSIZ)KADRO VERİLDİ.

Kızılaya ait bazı hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle çalışanlar da devlet memuru statüsüne geçecek.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, kurumlarına ait bazı hastane ve tıp merkezlerinin Sağlık Bakanlığına devredileceğini, çalışanların da devlet memuru statüsüne geçirileceğini bildirdi.

Küçükali, uzun süredir Meclis'ten kurumlarına ait hastanelerin ve sağlık merkezlerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ve burada çalışan personelin devlet memuru statüsüne geçirilmesine izin veren bir kanunun çıkmasını beklediklerini belirtti. Küçükali, dün Tam Gün Yasa Tasarısı'na buna olanak sağlayan bir maddenin eklendiğini ifade etti.

Türkiye genelinde 1950 yılından bu yana, sağlık teşkilatlarının çok iyi olmaması nedeniyle Türk Kızılayı tarafından çok sayıda tıp merkezi ve hastane kurulduğunu ifade eden Küçükali, “2009'un başlarında sağlıkta yapılan devrimle birlikte, artık bizim bu alanda hizmet üretmemizin doğru olmadığını gördük. Çünkü, bu kadar güzel sağlık hizmeti verilirken 'biz de varız' demenin iyi bir iş olmadığını biliyoruz. Çünkü artık herkesin bir sosyal güvencesi var” diye konuştu.

Küçükali, bu nedenle bu merkezleri Sağlık Bakanlığına devretmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bizim bünyemizde hizmet veren tıp merkezleri ile hastanelerin devredilmesi için uzun zamandır hem Sağlık Bakanlığı hem de Maliye Bakanlığı ile görüşmelerde bulunuyorduk. Aradaki irtibatları sağladık. Bunun uygulanabilmesi için Meclis'ten bir kanun çıkması lazımdı. Oralarda çalışan arkadaşlarımızın da devlet memuru olmalarını istiyorduk.

Kurumumuza ait tıp merkezlerinin ve hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ve burada çalışan personelin devlet memuru statüsüne izin veren bir madde dün kabul edildi. Maddenin eklendiği tasarının yasalaşmasıyla buralarda çalışan arkadaşlarımız da devlet memuru olabilecek. Yüzlerce insan devlet memuru olacak. Dolayısıyla bu insanlara da çok güzel bir imkan sağlandı.şirket elamanı  sağlıkçılara bile kadro verildi

 

 

MECLİSE SEVKEDİLEN YENİ TORBA YASA

GEÇİCİ MADDE 18-
VEKİL İMAM-VEKİL MÜEZZİN-KAYYIM VE KURAN KURSLARINDA ÖĞRETİCİLİK YAPANLAR 3 AY İÇİNDE MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE, HİÇ BİR SINIRLAMAYA BAĞLI OLMAKSIZIN ATANIRLAR.(
17.06.20

Yorumlar   

 
#14 Guest 08-07-2014 01:10
arkadaşlar bizde mardin asp de ek ders karşılığı çalışan 8 kişiyiz evde bakım servisinde inceleme görevlisi olarak çalışıyoruz..ka drolulardan daha fazla çalışmamıza rağmen onların 1/3 ünden bile az alıyoruz..özlük haklarımız kısıtlı ve son derece mağdur durumdayız...ge çen ankaradan daire başkanı geldi..durumumu zu söyledik..ilgil eniriz diye bir cvp aldık ancak 3 aydır ses yok..birlik olalım..arayın 0544 690 89 08
 
 
#13 Guest 10-06-2014 20:28
Kimse bir şeyler yapmadığına göre herkes yerinden ve durumundan memnun arkadaşlar.. taşeronlar sesini duyurdu bizde çıt yok... 
 
 
#12 Guest 10-06-2014 20:19
Kimse bir girişimde bulunmadığına göre herkes durumundan memnun arkadaşlar.. taşeronlar sesini duyurdu bizde çıt yok..
 
 
#11 Guest 09-06-2014 08:53
ek ders karşılığı hemşire olarak çalışıyom. maaş ödemesi yapılırken 657 sayılı kanunun 4/c kapsamı diye bir bölüm var. biz 4/C kapsamına giriyormuyuz bilen bi cvp verir mi??
 
 
#10 Guest 08-06-2014 22:47
biz de siirtte çalışan iki kişiyiz bişeyler söyleyin yapalım gerekirse toplanıp ankaraya gidelim. tlf 05449532526 
 
 
#9 Guest 05-06-2014 10:17
Arkadaşlar sitede yarumları takip ediyorum bir süredir.herkes kendi çapında birşeyler yapmaya çalışıyo.Allah razı olsun.ama bu işler tek tek uğraşmayla değil birlikte hareket ederk çözülür.tüm ek ders karşılığı çalışanlar birlikte hareket ederse sesimizi duyurabiliriz.o zaman yetkililer harekete geçer.öncelikle her ilde bulunan arkadaşlar il müdürlüğü ve ildeki iktidar partisinin yönetimini harekete gçirmeli.Türkiy e çapında bu şekil girişimler olduğunda bakanlık adım atmak durumunda kalacaktır.bizl e aynı durumda olan arkadalar ki biz meslek elemanı uzman olarak çalışıyoz onlarda bizle aynı.ama onlar il özel idaresi hizmet alımı olduğu için 1840 tl bizse 1000 tl alıyoz.bu büyük bir uçurum ve adeletsizlik.bi zimde onlarla aynı maaşı almamız lazım.sözleşme için mücadele etmemiz lazım.inşallah o zaman istediğimize kavuşacaz.bilme lisnizki uğraşmdan bu hakkı vermezler
 
 
#8 Guest 29-05-2014 08:17
asp de ek ders karşılığı hemşire olarak çalışıyorum taşeronlar bile bizden daha fazla hakka sahip biz resmi tatil günlerinde çalışsak bile mesai parası alamıyoruz. senelik izinlerimiz yok bizim için birşey neden yapılmıyor .....
 
 
 
#7 Guest 20-05-2014 07:46
arkadaşlar bizde aynı şekilde çalışan 8 arkadaşız. akim bimere yazıyoruz kadro talep etmeyin direk olumsuz cevap geliyor sözleşme isteyin çalışma şartlarında düzenleme isteyin... arkadaşlar ben bişeyler yapacakları inancındayım bu kadar kişiyi işten çıkarmazlar bide çıkardıklarında iş duracak zaten yetersiz eleman sayısı. biz devamlı uğraşıyoruz sizde akim bimer yazın devamlı. idarecilerinizl e görüşün bunlara ihtiyacımız var çalışma şartları düzeltilsin çıksalar iş duracak bunca ay işi öğrettik desinler bakanlığa. bizim idareciler iletti bu durumu...
 
 
#6 Guest 17-05-2014 12:05
ARTIK KPSS KALKIYOR BU BAKANLIK ÖNCE KENDİ ÇALIŞANINA SAHİP ÇIKSA KADROLU KİŞİ GELİNCE SANA İHTİYACIM YOK DİYOR İŞTEN ÇIKARIYOR ÇIKAN KİŞİ TABİKİ İŞSİZ KALIYOR... SONRASINI SİZ DÜŞÜNÜN???
 
 
#5 Guest 13-05-2014 14:17
bi program olrsa haberimiz olsn tel.05317414260
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ÜYE GİRİŞ VE KAYIT

MAKALE ARAMA

SİTE SAYACI..

13673925
Bu Gün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
TOPLAM
1666
2265
11486
253568
55924
87831
13673925
GİRİŞ IP 54.83.230.137
SİSTEM TARİHİ: 2014-07-24 14:07:08